Sanering Bult van Pars ligt op korte termijn voorlopig stil

Geplaatst: 29-1-2019

Onverwachte tegenslag bij het saneren van de Bult van Pars in Klundert. De grond blijkt erger verontreinigd dan in verkennende onderzoeken werd geconstateerd. Gevolg: een hogere kostenpost voor de gemeente Moerdijk dan vooraf uit onderzoek is gebleken. Inmiddels is de limiet van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde saneringsbudget bijna bereikt. En dus heeft de gemeente besloten om de saneringswerkzaamheden op korte termijn voorlopig stil te leggen.  

“Simpel gezegd: in de grond zit veel meer verontreiniging dan eerder uit een groot aantal bodemonderzoeken bleek”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “De grond is tot in diepere lagen vervuild met puin en asbest. En bovendien blijkt een aanzienlijk groter deel van het terrein verontreinigd dan de verschillende onderzoeken ons eerder meldden. We moeten dus meer grond saneren én tegen hogere verwerkingstarieven. En dat kost meer geld dan geraamd.“

Met als gevolg dat het aanbestede bedrag voor de saneringswerkzaamheden niet genoeg is. Het geld is bijna op. De gemeente kan dus niet anders dan het saneringswerk op korte termijn stilleggen.

“Extra kosten in beeld krijgen”

Thomas Zwiers: “Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen dat dit een tegenslag is. We gaan de extra kosten zo goed mogelijk in beeld brengen. Ik wil een best-case scenario en een worst-case scenario uitwerken, met bijbehorende bedragen en mogelijke alternatieven. Die wil ik zo snel mogelijk voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan dan besluiten of er extra geld beschikbaar wordt gesteld en hoe we verder gaan.”

Saneringswerk ligt stil

Tot dat moment ligt het saneringswerk stil. De bestemmingsplanprocedure en de procedure waarin de gemeente zoekt naar een nieuwe eigenaar van het terrein aan de Oliemolenstraat gaan gewoon door.