Tegengaan sluipverkeer Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 7-12-2016

Door groeiende files op de snelwegen A16/A59 en drukte van vrachtverkeer, is er steeds meer sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek. Ook de problemen rond de Merwedebrug spelen vermoedelijk een rol. Dorpsbewoners kunnen tijdens de ochtendspits slechts met grote moeite het dorp verlaten. Daarom is er per direct een verkeersregelaar ingezet bij de ingang van het dorp. Structurele maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan, zijn in voorbereiding.

Omdat het sluipverkeer nu echt te erg wordt, is het noodzakelijk om per direct maatregelen te nemen. Daarom is er vanaf 6:00 uur tot 8:30 uur een verkeersregelaar ingezet op de maandag, dinsdag en donderdag. Deze zorgt ervoor dat het verkeer op de rotonde Driehoefijzerstraat/De Vlijt niet meer richting centrum afbuigt, maar naar de onlangs verbeterde rondweg richting de snelweg wordt geleid.

Samen met enkele betrokken inwoners wordt bekeken welke maatregelen er verder nodig zijn, totdat de herinrichting van de Hoofdstraat en de Driehoefijzersstraat daadwerkelijk gaat starten. De gemeente Moerdijk verwacht dat de structurele aanpassing van de doorgaande weg in het derde kwartaal 2017 van start gaat.