Tracé en planning Noordelijke randweg bekend

Geplaatst: 28-2-2017

Het tracé voor de Noordelijke randweg bij Zevenbergen ligt grotendeels vast. Datzelfde geldt voor de bijbehorende planning.

Hoe ziet die planning er vooralsnog uit?

  • In 2018 is de bestemmingsplanprocedure (inclusief eventueel bezwaar en beroep) afgerond;
  • Daarna wordt gestart met o.a. de vastgoed- en grondverwerving en de aanbestedingsprocedure voor het selecteren van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Dit hopen we begin 2020 af te ronden;
  • Wanneer dat allemaal volgens planning verloopt, zullen de werkzaamheden plaatsvinden in de periode 2021-2022. 

Wat is straks het eindresultaat?

De Noordelijke randweg moet er straks voor zorgen dat het verkeer in en om Zevenbergen beter doorstroomt. Maar het betekent ook een verbetering van de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit en een economische impuls voor de omgeving.