Veel interesse voor bouwmogelijkheden in Fijnaart West

Geplaatst: 10-4-2018

Om de interesse voor bouwkavels in Fijnaart West te meten, heeft de gemeente Moerdijk een digitale enquête laten houden. De uitkomsten laten tevens zien wat voor type woning men dan overweegt te bouwen en welke plekken het meest in trek zijn. Uit de enquête blijkt duidelijk dat er veel vraag is naar de mogelijkheid om in Fijnaart West een woning te bouwen.

Er zijn 76 unieke enquêtes ingevuld. Op basis van de aangegeven hoeveelheid vierkante meters die men zou willen kopen, is de conclusie dat deze strookt met de hoeveelheid grond die de gemeente in het plan beschikbaar heeft.

Voorkeuren

Met 63% zijn vrijstaande woningen het meest populair, gevolgd door 20% twee-onder-één-kap. 93% is voorstander van flexibele kaveluitgifte. De aangegeven kavelbreedte varieert tussen 5 en 33 meter. In de uitslagen overheersen de voorkeuren voor 10, 15 en 20 meter brede kavels.

Verreweg het meest populaire gedeelte van de wijk blijkt de buitenzijde van het plangebied te zijn, dat uitkijkt op het waterbergingsgebied van de Sportwijk. Hierna volgt een strook halverwege het plangebied, dat grenst aan de polder.  Als derde volgt een strook woningen centraal in de wijk. De voorkeuren zijn gespreid. Relatief weinig mensen geven aan slechts op één plek te willen bouwen in het plangebied.

Vervolg

Met de kennis van de enquête in gedachten, werkt de gemeente de komende maanden de plannen verder uit. Hiervan vormen de welstandscriteria, het flexibele uitgiftekader en taxatie van de grondprijzen belangrijke onderdelen. Dit gelijk aan de bestemmingsplan-procedure. Recentelijk heeft het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen en binnenkort volgt het ontwerp bestemmingsplan.

Het sleutelwoord voor de ontwikkeling van Fijnaart West blijft flexibiliteit. Fijnaart West maakt de bouw van een nieuwe woonwijk met maximaal 120 woningen mogelijk.

Resultaten enquête Fijnaart West (pdf)