Vervangen kades zorgt voor vertraging bij Waterfront Moerdijk

Geplaatst: 25-11-2021

De metamorfose van de haven van dorp Moerdijk zal later klaar zijn dan gepland. Uit recent onderzoek blijkt dat de kades moeten worden vervangen. Dit vraagt extra voorbereiding en bouwtijd, waardoor het vernieuwde Waterfront naar verwachting eind 2024 wordt opgeleverd.

Toen de gemeenteraad begin dit jaar groen licht gaf voor het project, werd in het raadsvoorstel al gemeld dat een grondige inspectie van de kades op de planning stond en dat daaruit extra werk kon volgen. De kadeconstructie moet immers een levensduur hebben die minstens zo lang is als de nieuwe Waterfront-inrichting.

Grondig onderzoek

In de afgelopen maanden is het straatwerk opgebroken voor een gedegen inspectie van de kadeconstructie aan de landzijde en brachten duikers de staat van de kades aan de waterzijde in beeld. Daaruit bleek dat de kadeconstructie een kortere levensduur heeft dan op basis van eerder bekende gegevens kon worden voorzien.

Bijna 100 jaar oud

Het oudste deel van de huidige kade stamt uit 1928 en is dus bijna 100 jaar oud, het nieuwere deel is van 1956. Door inwerking van de elementen en ontgronding (het wegspoelen van de bodem) gaat door de jaren de constructie achteruit. Om de stabiliteit op peil te houden, is in 2017 de bodem op een aantal plekken verhoogd met stenen. Zo’n oplossing ligt in de huidige situatie niet voor de hand: om de kades in de juiste conditie te brengen met het oog op de Waterfront-plannen, is vervanging het aangewezen middel.

Schade voorkomen

Uit de inspectie bleek dat delen van de kadeconstructies niet langer voldoen aan de normen. Om schade te voorkomen, wordt daarom vanaf medio november dit deel van de kades afgezet voor (zwaar) verkeer. Deze voorzorgsmaatregel vermindert de belasting van de kades en minimaliseert het risico op schade aan de constructie.

Meer tijd nodig

De vervanging van de kades vraagt extra voorbereiding en brengt extra bouwtijd met zich mee. Oorspronkelijk was de start van de bouw voorzien in april 2022. Zoals de planning er nu uitziet, starten de eerste werkzaamheden aan kabels en leidingen in 2022 en loopt dit werk door in 2023. Naar verwachting start de daadwerkelijke bouw van de Waterfront-inrichting na de zomervakantie van 2023 en is het werk eind 2024 klaar.