Vervolg zandtransport naar LPM

Geplaatst: 5-7-2017

Vanaf 10 juli 2017 hervat het Havenbedrijf Moerdijk het zandtransport naar het plangebied Logistiek Park Moerdijk.

Van december tot en met februari heeft het Havenbedrijf Moerdijk per vrachtwagen zand getransporteerd van het Industrial Park Moerdijk (IPM) naar een deel van het toekomstige Logistiek Park Moerdijk (LPM). Omdat het eerste deel van het zandtransport naar tevredenheid is verlopen, wordt er ook op een volgend deel van het LPM een zanddepot aangelegd. Daarom wordt opnieuw een grote hoeveelheid zand (circa 375.000 m3) van het IPM naar het LPM gebracht.

Wanneer?

Het transport start vanaf 10 juli. Daaraan voorafgaand vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Er zijn in totaal circa 16 weken nodig om het zand te verplaatsen. Er wordt 6 dagen per week, tussen 5.00 en 16.00 uur zand getransporteerd. Op werkdagen vindt er gedurende de spitstijden geen transport plaats via de Chemieweg. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind oktober 2017 gereed. Het transport wordt uitgevoerd door Martens en Van Oord.

Route

Het zand wordt opgehaald in de omgeving van de Energieweg en Chemieweg op het IPM en gedeponeerd op het deel langs de A17 dat aansluit op het huidige zanddepot. De route van het transport wordt zo kort mogelijk gehouden en vindt plaats via de A17. De overlast voor omwonenden en bedrijven proberen we daarmee tot een minimum te beperken. Ook de retourroute vindt plaats via de A17.

route zandtransport

Voorkoming verstuivingen

Als het transport gereed is, wordt op het nieuwe zanddepot een afdeklaag van cellulose aangebracht om zandverstuivingen te voorkomen. Deze laag is ook aangebracht op het huidige zanddepot.