Video over Noordelijke randweg beschikbaar

Geplaatst: 22-2-2017

Er komt een nieuwe provinciale weg bij Zevenbergen: de Noordelijke randweg. Dit is een belangrijke schakel in de totale ontwikkeling van Zevenbergen, met name voor het gebied Zevenbergen Noord en het doortrekken van de Roode Vaart in het centrum.

De Noordelijke randweg moet de functie van de huidige provinciale weg N285 overnemen. De huidige provinciale weg wordt dan een gemeentelijke weg. Hierdoor neemt de verkeersdrukte in en nabij het centrum van Zevenbergen af, waardoor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor inwoners aanmerkelijk wordt verbeterd. 

Tot en met 15 maart ligt het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage. Bekijk de video voor een indruk van de toekomstige aanleg van deze weg.