Voorbereidingsbesluit deel plangebied project Waterfront Moerdijk

Geplaatst: 1-6-2018

De gemeenteraad heeft donderdag 31 mei 2018 een voorbereidingsbesluit genomen voor een deel van het plangebied van het project Waterfront Moerdijk. Het gaat om het gebied grofweg gelegen tussen de haven bij het dorp Moerdijk, den Bels, het Hollandsch Diep en natuurgebied de Appelzak ten westen van de haven van dorp Moerdijk.

Het voorbereidingsbesluit is genomen omdat de mogelijkheden van het bestemmingsplan niet aansluiten bij de ontwikkelingsrichting die de gemeente voor ogen heeft. Van oudsher rust op het gebied een bedrijvenbestemming, maar in het kader van het project Waterfront Moerdijk wil de gemeente het gebied meer recreatief maken. Voor het gebied wordt ko-mend jaar een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt vrijdag 1 juni 2018 in werking en geldt voor één jaar. Aan-vragen voor vergunningen voor het wijzigen van het gebruik van gronden of bouwwerken in het gebied, worden aangehouden. Dit betekent dat er geen omgevingsvergunningen ver-leend mogen worden, tenzij een vergunning wordt aangevraagd voor een plan dat past in het nieuwe bestemmingsplan.

Het besluit wordt in de Moerdijkse Bode van volgende week bekendgemaakt en ligt vanaf 6 juni voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het is niet mogelijk bezwaar of beroep aan te tekenen tegen een voorbereidingsbesluit