Column wethouder Désirée Brummans - Van Glasgow tot Moerdijk

Geplaatst: 9-11-2021

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: op dit moment overleggen wereldleiders, politici en wetenschappers tijdens de klimaattop in Glasgow al ruim een week over hoe we klimaatverandering en de opwarming van de aarde moeten tegengaan. Ik ben niet de enige die hoopt dat de deelnemers komen met concrete acties waarmee de grote opgaven écht worden aangepakt. Uit recent onderzoek van de NOS blijkt dat 69% van de Nederlanders zich zorgen maakt over de opwarming van de aarde. Datzelfde onderzoek laat ook zien dat een overgrote meerderheid ervan overtuigd is dat je ook zelf iets kunt doen om het verschil te maken, en wil dat ook doen. Zeven op de tien Nederlanders leveren namelijk zelf al een bijdrage om klimaatverandering te stoppen.

Veel mensen willen dus echt actie en ook zelf iets doen. Dat bleek ook tijdens de Nationale Klimaatweek, toen ook in Moerdijk diverse activiteiten werden georganiseerd waarbij ‘duurzaamheid’ centraal stond. Onze speciaal voor deze Klimaatweek benoemde Klimaatburgemeester Dimph Rubbens bezocht samen met burgemeester Aart-Jan Moerkerke een aantal mooie duurzame initiatieven in onze gemeente. Initiatieven waarmee inwoners met passie hun steentje bijdragen aan een duurzamer Moerdijk. Daar ben ik trots op.

In Moerdijk zijn we met diverse projecten al druk bezig om te zorgen dat we overgaan van stroom uit fossiele brandstoffen naar duurzame (groene) energie. Maar ik zie ook steeds meer inwoners zelf kleine stapjes zetten, zoals groenten en fruit van het seizoen lokaal kopen, bewuster omgaan met kleding en spullen en anders reizen. Of grotere stappen, die uiteindelijk ook geld opleveren, bijvoorbeeld het huis beter isoleren of zonnepanelen plaatsen.

Tel dat eens op bij al die mooie woorden en ambities die we hebben gehoord in Glasgow, en de klimaatdeals die daar inmiddels zijn gesloten. Dan durf ik toch echt te hopen dat het gaat lukken om ons klimaat te stabiliseren.

Meer weten over wat we in Moerdijk doen om de klimaatdoelen te halen?

www.moerdijk.nl/klimaat
www.moerdijk.nl/energieprogramma