Bedrijventerreinenprogramma Dintelmond

De gemeente Moerdijk wil samen met het bedrijfsleven op Dintelmond werken aan een toekomstbestendig bedrijventerrein. Daarvoor is zijn we nu bezig een Bedrijventerreinprogramma voor Dintelmond te maken.