Sluitingsuren van horeca, ontheffing

Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? In bepaalde gevallen, zoals bij bijzondere evenementen, is dat mogelijk. U moet hiervoor een sluitingtijdenontheffing aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen

U kunt een schriftelijk verzoek sturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:

Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt ook mailen naar info@moerdijk.nl.

Geef bij uw verzoek aan:

 • Voor welke horecagelegenheid het verzoek wordt gedaan;
 • Datum en tijd openstelling;
 • Motivatie van het verzoek.

Voorwaarden

Houders van een alcoholwetvergunning of beheerders van horecabedrijven kunnen een ontheffing aanvragen. U moet de ontheffing minstens drie weken voor de bedoelde datum aanvragen. Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Kosten

€ 50,45

Vastgestelde verruimde sluitingstijden

De burgemeester heeft besloten om tijdens bepaalde festiviteiten de sluitingstijden van horeca-inrichtingen te verruimen zoals hieronder omschreven:

Carnaval

 • De sluitingstijden voor horecabedrijven worden op zaterdag-, zondag-, maandag-, en dinsdagochtend met 1 uur verlengd tot 02:00 uur.
 • De glijdende sluitingstijd op zondag (de nacht van zaterdag op zondag) vervalt tijdens de carnavalsdagen. De sluitingstijd van een horecabedrijf is in de nacht van zaterdag op zondag dan ook 02:00 uur.
 • De sluitingstijden van horecabedrijven , waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden verkocht worden op zaterdag-, zondag-, maandag-, en dinsdagochtend verlengd tot 03:00 uur.
 • Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij de bepalingen hierover in de APV.

Koningsnacht

 • Tijdens koningsnacht wordt de glijdende sluitingstijd gehanteerd. Dit betekent dat het na 02:00 uur niet meer is toegestaan om nieuwe bezoekers toe te laten in het horecabedrijf. De sluitingstijd is uiterlijk 05:00 uur. Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij de bepalingen hierover in de APV.
 • De sluitingstijden van horecabedrijven , waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden verkocht worden wordt verlengd tot 03:00 uur.

Tweede Kerstdag

 • De sluitingstijd voor horecabedrijven wordt verlengd met 1 uur naar 02:00 uur. Indien 2e kerstdag op zaterdag valt, dan geldt géén glijdende sluitingstijd.
 • De sluitingstijden van horecabedrijven, waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden verkocht worden verlengd tot 03:00 uur.
 • Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij de bepalingen hierover in de APV.

Oud & Nieuw

 • Op 1 januari geldt er geen sluitingstijd voor horecabedrijven (artikel 2.29 lid 2 APV).
 • Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij de bepalingen hierover in de APV.

Vastgestelde collectieve festiviteiten

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is bepaald dat de gemeente bevoegd is een aantal dagen/evenementen aan te wijzen als 'collectieve festiviteit'. Op deze dagen gelden de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet. Inrichtingen die onder dit besluit vallen hoeven deze dagen geen kennisgeving incidentele festiviteit in te dienen. De aangewezen dagen zijn; Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Wielerronde Zevenbergen, Zevenbergen Live, Oud & Nieuw en kermissen.