10-05-2022: Verkoop grond aan Stichting Woonkwartier

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om aan Stichting Woonkwartier zestien percelen grond te verkopen, ter grootte van in totaal circa 1.033 m2. Het gaat om de volgende percelen grond:

 • Ter hoogte van de Polderstraat 46 in Heijningen, kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie I, nummer 1044 Ged., groot ca. 28 m2;
 • Ter hoogte van de Veluwestraat 1, 2 in Heijningen, kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie I, nummer 930 Ged., groot ca. 17 m2;
 • Ter hoogte van de Veluwestraat 10 in Heijningen, kadastraal bekend als gemeente Fijnaart sectie I, nummer 928 Ged., groot ca. 23 m2;
 • Ter hoogte van de Irenestraat 10 in Moerdijk, kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie D, nummer 1844 Ged., groot ca. 17 m2;
 • Ter hoogte van de Doelstraat 56 en 58 in Zevenbergen, kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie M, nummer 4851 Ged., groot ca. 19 m2;
 • Ter hoogte van de Van Bergenstraat 24 in Zevenbergen, kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie L, nummer 5166 Ged., groot ca. 23 m2;
 • Ter hoogte van de Weegbreestraat 14 t/m 17 in Zevenbergen, kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie L, nummer 6166 Ged., groot ca. 66 m2;
 • Ter hoogte van de Wieken 50 t/m 56 in Standdaarbuiten, kadastraal bekend als gemeente Standdaarbuiten, sectie D, nummer 3204 Ged., groot ca. 30 m2;
 • Ter hoogte van de Gouden Regenhof 1 t/m 7 in Fijnaart, kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie D, nummer 2680 Ged., groot ca. 224 m2;
 • Ter hoogte van In de Veste 22 t/m 25 in Willemstad, kadastraal bekend als gemeente Willemstad, sectie E, nummer 1509 Ged., groot ca. 230 m2;
 • Ter hoogte van de Raadhuisstraat 5 in Willemstad, kadastraal bekend als gemeente Willemstad, sectie E, nummer 1382 Ged., groot ca. 6 m2;
 • Ter hoogte van de Koningin Emmastraat 41 in Fijnaart, kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie D, nummer 2680 Ged., groot ca. 26 m2;
 • Ter hoogte van de Rembrandtstraat 40 in Fijnaart, kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie F, nummer 2447 Ged., groot ca. 29 m2;
 • Ter hoogte van ’t Hooft 7 in Klundert, kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie D, nummer 2250 Ged., groot ca. 10 m2;
 • Ter hoogte van de Molenberglaan 10 in Klundert, kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie H, nummer 4385 Ged., groot ca. 38 m2;
 • Ter hoogte van De Riethof 1 t/m 10 te Zevenbergschen Hoek, kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie D, nummer 1959, groot ca. 247 m2.

De gemeente kwalificeert Stichting Woonkwartier als enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze voorgenomen koopovereenkomst. De reden hiervoor is dat de te verkopen stroken grond grenzen aan percelen die al in eigendom zijn van Stichting Woonkwartier. Op deze manier wordt versnippering van eigendommen voorkomen. Er mag verwacht worden dat nut en waarde van de te verkopen stroken grond voor andere gegadigden zullen ontbreken.

Hoe kunt u reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan info@moerdijk.nl, t.a.v. Afdeling Grondzaken, onder vermelding van het betreffende perceel. De gemeente Moerdijk zal kort na het verstrijken van deze termijn van 20 dagen overgaan tot verkoop en overdracht van voornoemd percelen. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde koper onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verkoop zou worden opgekomen. 

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 10 mei 2022