29-03-2022: kennisgeving vergadering – Bestuursvergadering BVO Havenschap Moerdijk op 4 april 2022

Op 4 april 2022 van 15.00 tot 16.00 uur zal een bestuursvergadering plaatsvinden van BVO Havenschap Moerdijk.

De vergadering zal digitaal plaatsvinden via Teams.

De vergaderstukken voor deze bestuursvergadering worden via het Brabant Loket ter inzage gelegd van 28 maart t/m 1 april 2022. Het Brabant Loket in het Provinciehuis van Noord-Brabant (Brabantlaan1 te 's-Hertogenbosch) is geopend op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur.

Ook kunnen de vergaderstukken na afspraak worden ingezien van 28 maart Vm 1 april in hetngemeentehuis van de gemeente Moerdijk. Neem hiervoor contact op via ben.cornel@moerdijk.nl.

lndien u de bestuursvergadering op 4 april 2022 wilt bijwonen, wordt u verzocht dat vooraf door te geven aan de secretaris van het Havenschap via fvdam@brabant.nl.