Gezocht: extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens

Geplaatst: 27-5-2020

Het is een pittige opgave, maar samen met verschillende partijen werken we hard aan het vinden van een oplossing voor overlast veroorzaakt door ‘vrachtwagenparkeren’. Wat is de stand van zaken? 

In Moerdijk en de Regio West-Brabant wordt al enkele jaren geklaagd over het parkeergedrag van vrachtwagenchauffeurs. Het gedrag van de chauffeurs leidt tot hinder en overlast, bijvoorbeeld in de vorm van hinderlijk geparkeerde vrachtwagens, rondzwervend vuil en schade. Probleem is dat er te weinig plaatsen binnen Moerdijk zijn voor het parkeren van vrachtwagens.      

In september 2018 ondertekenden de Regio West-Brabant, provincie Noord-Brabant, de destijds 19 West-Brabantse gemeenten, de transport- en logistieke sector, Havenbedrijf Moerdijk en de politie de intentieovereenkomst "Vrachtwagenparkeren in West-Brabant". Doel is om samen naar oplossingen te zoeken. In de overeenkomst is vastgelegd dat Moerdijk gaat zoeken naar 300 tot 500 beveiligde parkeerplaatsen op een of twee locaties ten westen van de A16, bij een op- of afrit van de A16 of A17.

Eerste stap is een verkenning naar mogelijke passende locaties. Die is begin dit jaar gestart. Verwachting is dat in de loop van dit jaar de eerste bevindingen kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Eén van de partijen die al interesse toonde is John Kanters, die zijn truckparking langs de A16/A17 wil uitbreiden met extra parkeerplaatsen en faciliteiten als douches en restaurants.