Interview VNO NCW – Marcel Deryckere

Geplaatst: 25-11-2021

Marcel Deryckere draagt als regiomanager bij VNO-NCW Brabant Zeeland, graag bij aan een groot en sterk ondernemersnetwerk in Brabant en Zeeland. VNO-NCW heeft een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, werkt nauw samen met haar ruim 1700 leden (van de chemie en logistiek op het haven- en industrieterrein tot de maakindustrie en dienstverlening in kernen als Zevenbergen en Dintelmond) én andere organisaties en maakt nieuwe verbindingen tussen ondernemers en overheden mogelijk. VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities.

In de afgelopen jaren heeft Marcel zich, na het wegvallen van de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM), met name ingezet om weer een belangenbehartigingsvereniging op te richten voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Dit heeft geresulteerd in VNO-NCW Moerdijk met zelfs een eigen bestuur. De komende jaren wil VNO-NCW met een goede ondernemersagenda het bedrijfsleven én het ondernemersklimaat in Moerdijk naar een hoger plan tillen.

Wat kan VNO-NCW betekenen voor onze lokale ondernemers?

Het bedrijfsleven en de overheden spreken vaak niet dezelfde taal. VNO-NCW fungeert als tussenpersoon hierin, zodat de verschillende partijen elkaar beter begrijpen en goed samen kunnen werken. De drie thema’s waar VNO-NCW zich voor inzet zijn: Bereikbaarheid & Ruimte, Milieu & Duurzaamheid en Arbeidsmarkt & Onderwijs. Na het wegvallen van de BIM hebben ze alle ondernemers bezocht die openstonden voor een gesprek en daaruit is een 11-punten plan ontstaan waarop ingezet wordt door VNO-NCW en haar leden.

Op gebied van Bereikbaarheid & Ruimte zijn dit de volgende punten:

 1. Aanpak van de files op de A17 met verlenging van de op-/afritten en slimme bewegwijzering
 2. Vergroten van de capaciteit en veiligheid op het spoor
 3. Realiseren van een verkeersbegeleidingssysteem en aanpassing van de loodswetgeving
 4. Aanleg van goede truckparkings met bijhorende bewegwijzering
 5. Betere bereikbaarheid van Port of Moerdijk via andere manieren dan de auto

Op gebied van Milieu & Duurzaamheid zijn dat:

 1. Duurzamere scheepsvaart door aanleg van walstroom
 2. Gebiedsgerichte aanpak gericht op CO2- en stikstofreductie op verschillende bedrijventerreinen
 3. Realistische vertaling van milieurichtlijnen naar de lokale Moerdijkse praktijk

En op gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs:

 1. Beter koppelen van jongeren uit de regio met het MKB door middel van een Moerdijkse stageweek
 2. Verbetering en vergroening van de uitstraling en het imago van de Port of Moerdijk
 3. Betere samenwerking en eenduidige aanpak van de werkgeversservicepunten voor optimale

Naast dit collectief weten bedrijven ons ook individueel te vinden. Denk bijvoorbeeld op gebied van stikstof. Veel bedrijven kampen met dit probleem, maar het is bij ieder bedrijf anders. We kijken dan samen met het bedrijf naar het probleem en zoeken samen met hen uit wat een oplossing voor hen kan zijn of openen deuren, zodat ze verder kunnen met hun onderneming.

Goede samenwerking

Om goed samen te kunnen werken is voor Marcel fysiek contact heel belangrijk. Dat was de afgelopen 1,5 jaar tijdens de Corona crisis lastig, maar komt nu gelukkig weer een beetje op gang. Samenwerken gaat namelijk over vertrouwen en elkaar kennen. Over persoonlijke relaties. Weten wat de ander denkt en wat de belangen zijn en daar goed mee omgaan. VNO-NCW heeft een neutrale positie en geen belang, dus dat maakt het vertrouwen makkelijker. Hun belang is luisteren naar de ondernemen om het makkelijker te maken om te kunnen ondernemen. Dat geeft vrijheid voor de ondernemer om eerlijk te zijn naar ons toe. 

Kansen voor ondernemers en de gemeente

Als je kijkt naar de cijfers, is het belangrijk om in de komende jaren te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel. Moerdijk heeft geen goede naam onder jongeren, dus zij trekken vaak weg uit onze regio op zoek naar een beter woon- en werkklimaat. Als jonge mensen ervoor kiezen om in Moerdijk hun carrière op te willen bouwen, helpt dat om ondernemers ook weer verder te bouwen. 

Wat de gemeente hierin kan doen is zorgen dat je jezelf als gemeente beter verkoopt. Zorg ervoor dat er voldoende woningen gebouwd worden in de gemeente Moerdijk. Dat Moerdijk de plek is waar heel veel duurzame innovatie plaatsvinden en er goede voorzieningen op gebied van bereikbaarheid zijn en er dingen te doen zijn die jongere mensen aantrekt. Hierover is VNO-NCW continu in gesprek met de gemeente.

Verder heeft de gemeente Moerdijk betrekkelijk weinig grote namen in het bedrijfsleven. Maar daarentegen wel prachtige MKB en kleinere bedrijven die nog weinig naamsbekendheid hebben. Deze beperkte naamsbekendheid stimuleert jongeren ook niet om ze hier te houden. “Dus nog genoeg kansen om samen met de ondernemers en overheden mee aan de slag te gaan!” aldus Marcel Deryckere.