Met wat voor zaken kan het Ondernemersklankbord ondernemers helpen?

Geplaatst: 20-1-2020

Het Ondernemersklankbord (OKB) is inzetbaar op meerdere terreinen. Iedere adviseur binnen het OKB heeft haar eigen specialisatie. Hieronder tref je een overzicht van de dienstverlening van het OKB.

Met wat voor zaken kan het OKB-ondernemers helpen?

Je kunt in elke bedrijfsfase om hulp vragen:

 • Bij de start van de onderneming;
 • Bij alle aspecten van de bedrijfsvoering en ontwikkeling;
 • Bij faillissementspreventie;
 • Bij de bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging.

Ondersteuning bij de start van de onderneming

 • Sparringpartner zijn in de voorbereidingsfase en meedenken bij het ondernemersplan, producten en diensten, financieringsplan, marktonderzoek, concurrentieanalyse, bepalen van persoonlijke sterke en zwakke punten.
 • Klankbord zijn en meedenken in de uitvoeringsfase en start. Dit kan op alle gebied, zoals stroomlijnen van processen in de onderneming en met toeleveranciers en afnemers; hoe klanten te vinden; inrichting administratie en verslaglegging; - meedenken met groeimogelijkheden en mee-monitoren van financiële ontwikkelingen, etc.

Ondersteuning bij alle aspecten van de bedrijfsvoering en ontwikkeling

 • Helpen bij het oplossen van vraagstukken die zich voordoen. Voorbeelden; sparringpartner zijn bij het opnieuw doordenken van het producten- en dienstenassortiment; klankbord bij in dienst nemen van personeel; arbeidsvoorwaarden incl. salaris.
 • Meedenken met de strategie naar de toekomst, schaalvergroting van de onderneming; door ontwikkelen van een product en het goed in de markt zetten ervan.
 • Helpen met het vinden en helpen van klanten; marketing en promotieadvies geven; communicatieplannen mee ontwikkelen.

Ondersteuning bij faillissementspreventie

 • Helpen en ondersteunen door snel de oorzaken op te sporen, maatregelen voor te stellen, levensvatbaarheid te onderzoeken, contacten te organiseren met de bank, fiscus, crediteuren en debiteuren, gemeenten (Bbz-uitkering), schuldhulpverlening.
 • Voorbeelden van hulp zijn hulp en advies bij een sterk teruglopende orderportefeuille in het bedrijf waardoor faillissement nadert; advies vanwege verkeerde inschatting van bedrijfsactiviteiten en persoonlijke problemen.
 • Klankbord voor de keuze om bedrijf te stoppen en schulden af te lossen of om bedrijf in gewijzigde vorm voort te zetten.

Ondersteuning bij bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging

Sparringpartner zijn voor de ondernemer die na wil denken over bedrijfsbeëindiging of bedrijfsopvolging. Het gaat daarbij naast de emotionele kant met name om juridische, fiscale en financiële afwegingen en inschatting van de markt.

Wie is de OKB-adviseur van Moerdijk?

Paul van ’t Hooft is de Moerdijkse adviseur die het spreekuur verzorgt in het gemeentehuis.Hij stelt zichzelf voor aan de hand van een paar vragen:

Waarom ben je adviseur voor het OKB geworden?

Ik heb affiniteit met zakelijke dienstverlening. Ben ooit mijn loopbaan gestart bij Bureau van Spaendonck in Tilburg. Nu –zo’n veertig jaar verder- kriebelt het nog steeds en hoop ik met mijn kennis en ervaring ondernemers op zinvolle wijze te kunnen ondersteunen. Ik doe dit ook vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

Vanuit welke achtergrond en ervaring doe je dit advieswerk?

Ik studeerde ooit economische en sociale geschiedenis. Na afronding daarvan heb ik gekozen voor het bedrijfsleven. Mijn vakgebied was human resources en ik ben met name werkzaam geweest voor IT en Telecombedrijven, waarvan de laatste 20 jaar internationaal.  Hierdoor ben ik gepokt en gemazeld op het vlak van personeel en organisatie en heb ik inzicht verkregen in uiteenlopende bedrijfskundige vraagstukken.

Wat is er zo leuk aan het sparren met ondernemers?

In mijn werk voor het Ondernemersklankbord word ik geconfronteerd met uiteenlopende situaties. Ik begeleid regelmatig enthousiaste klanten, die een eigen bedrijf willen starten. Maar ik ondersteun ook ondernemers, die in financieel zwaar verkeren.  Daarnaast zijn er bedrijven, die een volgende stap in hun groei willen realiseren. Het werk voor het Ondernemersklankbord is dus zeer afwisselend en uitdagend. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het geven van praktische en pragmatische ondersteuning zorgen voor de voldoening.

Heb je nog een tip voor ondernemers die met vragen rondlopen?

Schroom niet om aan anderen hulp te vragen. Je hoeft als ondernemer niet van alle markten thuis te zijn en het delen van een probleem is al vaak het begin van de oplossing. Voorkom situaties, waarin het probleem je boven het hoofd groeit. Vraag dus hulp en die dit op tijd.

Heb je interesse in een gesprek of klankbordtraject met Paul van ’t Hoof? Bel 088 1717920 of mail naar team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl en maak een afspraak.