Parkeren, openbaar vervoer, doorstroming: hoe zorgen we dat onze bedrijven bereikbaar blijven?

Geplaatst: 27-5-2020

Moerdijk staat bekend om de goede bereikbaarheid per auto; belangrijk voor het succes van onze bedrijven. Dat gaf u ook aan in onze Ondernemerspeiling. Dus willen we zorgen dat die bereikbaarheid optimaal is en blijft. Daarom blijven we ons als gemeente inzetten voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid op onze wegen, het makkelijk kunnen parkeren van de auto, de goede doorstroming op de omliggende snelwegen en het effect dat dit op sluipverkeer heeft.

Uit die Ondernemerspeiling kwam een belangrijk aandachtspunt naar voren: het parkeren in de verschillende centra, met name in Zevenbergen. Vooral daar verandert nogal wat, met de terugkeer van het water in de haven in het centrum. Hierover is meer te lezen in 'Parkeren in het nieuwe centrum van Zevenbergen'. 

Wat door u het meest werd genoemd in de Ondernemerspeiling als aandachtspunt is het openbaar vervoer. U bent blij met de aanwezigheid van de twee treinstations, maar met name station Lage Zwaluwe laat wat te wensen over. We zijn met o.a. de provincie, gemeente Drimmelen, NS, ProRail  en grondeigenaren in gesprek om te kijken hoe we het wachten daar kunnen veraangenamen zodat reizigers zich ook veiliger voelen, een kopje koffie kunnen kopen of drinken, naar het toilet kunnen gaan en zelfs kunnen flexwerken, vergaderen of een pakketje kunnen ophalen. 

Ook kijken we hoe we het vervoer naar bijvoorbeeld het Haven- en Industrieterrein Moerdijk vanuit dit station kunnen verbeteren, door de inzet van flexibele vervoersmogelijkheden zoals deel e-bikes of een Bravoflex systeem (een busje op afroep). Een eerste stap hierin is de Ridesharing-app van Toogethr te verbeteren door ook de stations Lage Zwaluwe en Zevenbergen aan te kunnen geven als gewenste opstapplek.

Maar er gebeurt meer. Zo zijn we als gemeente druk bezig met het bereikbaar houden van agrarische bedrijven en het vinden van de balans hierin met de andere weggebruikers op de vaak smalle dijkwegen. Diverse initiatieven en acties dus, allemaal met hetzelfde doel: zorgen voor een optimale bereikbaarheid.