Parkeren in het nieuwe centrum van Zevenbergen

Geplaatst: 27-5-2020

Het parkeren in de centra in onze dorpen en stadjes is een belangrijk aandachtspunt, gaf u aan in onze Ondernemerspeiling. Vooral in Zevenbergen was dat de afgelopen tijd een issue, niet in de laatste plaats natuurlijk door de werkzaamheden die te maken hebben met de centrumontwikkeling en het terugbrengen van het water en de haven.

Dat nieuwe centrum betekent ook minder parkeerplaatsen direct bij de winkels. Daarom is op loopafstand een nieuwe, grote parkeerplaats aangelegd: de Kasteeltuin. In het centrum is een blauwe zone ingesteld: een maximale parkeerduur van twee uur. Aanvankelijk was dat één uur, maar na overleg met de ondernemersvereniging en het Centrumteam (waarin ondernemers en inwoners zijn vertegenwoordigd) werd dat verlengd tot twee uur. Zo moeten zowel bewoners als klanten van de winkels voldoende gelegenheid krijgen om te parkeren. Buiten de blauwe zone is het mogelijk om langer te parkeren.

Wat straks de effecten zijn wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond is nog niet te voorspellen. Het nieuwe centrum gaat ongetwijfeld een aanzuigende werking hebben op bezoekers. Wat dat betekent voor het parkeren gaan we dan samen met alle partijen evalueren, om te kijken of de situatie ideaal is en wat er eventueel anders kan of moet.