Rekenkamer

Op grond van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen die de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid onderzoekt. 

Een rekenkamer is onafhankelijk en draagt bij aan de transparantie van het gemeentelijke beleid. De leden van de rekenkamer hebben geen (politieke) binding met de betrokken gemeente.

Op dit moment loopt de selectieprocedure voor 3 nieuwe leden van de Rekenkamer voor de gemeente Moerdijk. De nieuwe leden zullen naar verwachting half december worden benoemd.