Rekenkamer

Op grond van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen die de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid onderzoekt. Een rekenkamer is onafhankelijk en draagt bij aan de transparantie van het gemeentelijke beleid. De leden van de rekenkamer hebben geen (politieke) binding met de betrokken gemeente.

Eén rekenkamer voor zeven gemeenten

De Rekenkamer West-Brabant vervult de rekenkamerfunctie voor zeven gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal.

Meer informatie en de verschillende documenten van de Rekenkamer West-Brabant zijn te vinden op www.rekenkamerwestbrabant.nl