Rekenkamer

De Rekenkamer is een onafhankelijk onderzoeksorgaan van de gemeenteraad. Door onderzoek te doen beoordeelt de Rekenkamer het functioneren van het gemeentebestuur. De resultaten van een onderzoek met de daarbij behorende aanbevelingen worden altijd aangeboden aan de raad. De raad kan vervolgens het college van B&W opdracht geven om zaken anders aan te pakken.

Wat onderzoekt de rekenkamer?

De Rekenkamer kan zelf bepalen wat ze gaat onderzoeken. Bijvoorbeeld of het handelen van het gemeentebestuur voor de inwoners oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid), of met minder kosten hetzelfde opgeleverd kan worden (doelmatigheid) en of er wordt voldaan aan de wet en andere regels (rechtmatigheid). De rekenkamer ondersteunt de raadsleden in hun controlerende taak. Erg belangrijk dus.

Wie zijn de rekenkamer?

De leden van de rekenkamer hebben geen (politieke) binding met de betrokken gemeente. In 2023 is de Rekenkamer in nieuwe samenstelling van start gegaan. Deze bestaat uit: voorzitter Iroy Konings uit Rucphen (griffier in Vlaardingen), Renee Linck uit Rotterdam, (zelfstandige onderzoeker bij diverse organisaties) en José van der Tak uit Papendrecht (werkzaam bij het ministerie van Financiën en oud-raadslid).

Rekenkamer.jpg

Op de foto van links naar rechts: Renee Linck, Iroy Konings, José van der Tak

Hoe kom ik in contact met de rekenkamer?

Heeft u interesse in de lopende of afgeronde onderzoeken van de rekenmaker of wilt u een onderwerp aandragen voor een nieuw onderzoek? Neem dan contact op via griffie@moerdijk.nl.

Documenten