Raadsinformatiebrieven

Brieven van het College van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad op verschillende manieren over actuele ontwikkelingen. Dit doen zij onder andere via een raadsinformatiebrief. De raadsinformatiebrieven vindt u op de website van de gemeenteraad.

Raadsinformatiebrieven op https://moerdijk.bestuurlijkeinformatie.nl

Gemeenteraadsleden van Moerdijk kunnen een raadsinformatiebrief bespreken in de commissievergadering. U dient dit aan te geven door een mail te sturen naar griffie@moerdijk.nl.