Boa's van de gemeente Moerdijk

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een prettige en leefbare samenleving. De boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) dragen bij aan een gezonde, leefbare en veilige openbare ruimte van de gemeente Moerdijk. Ze pakken overlast en kleine ergernissen aan in de wijken en kernen van onze gemeente. De boa’s helpen, denken mee, waarschuwen en grijpen in wanneer nodig. Samen met collega's, ketenpartners zoals politie en de inwoners zelf, maken en houden de boa’s van de gemeente Moerdijk, de gemeente een fijne plek om te leven.

Boa's werken in één of meerdere of meerdere vaste wijken/kernen

Die wijk(en)/kern(en) kennen ze als hun broekzak. Ze zijn gastheer en -vrouw van de wijk. Ze zijn zichtbaar, makkelijk benaderbaar en werken met hart voor de gemeente Moerdijk. Ze zijn letterlijk en figuurlijk de ogen en oren in de wijken en kernen.

De gemeente is in meerdere gebieden opgedeeld. Voor elk gebied hebben wij een gebiedsboa of meerdere gebiedsboa’s. De gebieden zijn;

  • Zevenbergen en Langeweg
  • Haven en Industrie Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk (dorp)
  • Willemstad, Klundert, Noordhoek, Tonnekreek en Helwijk
  • Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Standdaarbuiten, Zwingelspaan en Industriegebied Dintelmond.

De boa's handhaven op veelvoorkomende overlastfeiten

Denk aan overlast van personen op straat, straatafval en parkeerovertredingen. Als het nodig is, treden boa's op. Ze spreken mensen aan op hun gedrag en waar nodig schrijven ze boetes uit. Boa’s spannen zich in om de wijken en kernen van de gemeente Moerdijk veilig te houden en te zorgen voor een prettig leefklimaat.

Boa's werken ook in burgerkleding voor bepaalde acties of bij het tegengaan van diverse ergernissen. Als je een burger bent zie je nu eenmaal meer. Mocht je worden aangesproken door een boa in burgerkleding, zal deze zich altijd direct legitimeren. 

Wordt u aangesproken door iemand die beweert een boa te zijn maar zich niet legitimeert, bel dan direct 112. 

Taakaccenten

Veel van onze boa’s hebben een taakaccent of meerdere taakaccenten. Denk hierbij aan dierenwelzijn, wegslepen, jeugd, marktmeester, horeca of ondermijning. 

Toezichthouder

Al onze boa’s zijn aangesteld als toezichthouder van de gemeente Moerdijk, zij zijn bijvoorbeeld aangesteld voor de A.P.V. en de afvalstoffenverordening. De boa’s/toezichthouders maken rapportages op na controles en werken intensief samen met de handhaving juristen om op te treden tegen overlast. Ook controleren zij evenementen of deze voldoen aan de eisen die gesteld worden in de vergunning.

Hoe te bereiken?

Wil je contact met een boa? Mail naar boa@moerdijk.nl