Heijningen

Heijningen is ontstaan als dijkdorp langs de Oude Heijningsedijk. Heijningen bestond voornamelijk uit dijken en lintbebouwing. De kern Heijningen ten zuiden van de dijk is na de Watersnoodramp gebouwd.

Heijningen heeft een kleine kern met een hechte gemeenschap. Een levendig en divers verenigingsleven. Een dorp met historie en waar Hollandse nuchterheid hoog in het vaandel staat. Mensen in Heijningen zijn trots op de rust en de ruimte die hier aanwezig is. Mede door de oorsprong van Heijningen als dijkdorp heeft het dorp een sterke band met het omliggende buitengebied. In dit buitengebied zijn nog steeds veel polderwegen en dijken gelegen waar mensen wonen die zich eveneens betrokken voelen tot Heijningen.