Helwijk

Helwijk heeft zijn oorsprong in het in 1811 gestichte Fort de Hel. Helwijk was niet meer dan een kleine buurtschap langs de Helsedijk. In 1954 besloot de toenmalige gemeente Willemstad om op deze locatie een nieuw dorp te stichten omdat de monumentale status van Willemstad een uitbreiding binnen de stadsgrenzen onmogelijk maakte. Het was de bedoeling dat deze nieuwe kern uit zou groeien tot de stad “Oranjestad” met meer dan 10.000 inwoners. Dit is echter nooit gebeurd.

Er is een actieve betrokkenheid van de inwoners bij het wel en wee van Helwijk. De saamhorigheid is groot en er is sprake van een rijk verenigingsleven. Het gemeenschapshuis de Blokhut is een belangrijke ontmoetingsplek. Veel verenigingen zijn gevestigd in dit gebouw. Sinds het 50-jarige bestaan van Helwijk in 2004 is er elke vijf jaar een feestweek met verschillende activiteiten.