Wanneer kom je in aanmerking voor een Valys-pas

U kunt een Valys-pas aanvragen indien u in het bezit bent van:

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een vervoersvoorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente;
  • een ov-begeleiderskaart.
  • Een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal

De Valys-pas is geen gemeentelijke voorziening en dient u aan te vragen bij Valys. telefoonnummer: 0900-9630 (€ 0,05 per minuut) of via www.Valys.nl.