Drempelwaarden

Als de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarde, is de gemeente Moerdijk verplicht deze Europees aan te besteden.

Per 1 januari 2022 gelden er nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen. Deze nieuwe drempelwaarden zijn voor een periode van twee jaar vastgesteld en gelden tot en met 31 december 2023.

  1. de Europese drempel voor Werken is € 5.382.000, excl. BTW
  2. de Europese drempel voor Leveringen en Diensten is € 215.000 excl. BTW