Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een voorgenomen plan of een voorgenomen besluit van de gemeente, kunt u in sommige gevallen een zienswijze indienen. U kunt hiervoor een digitaal formulier gebruiken.

Als u het niet eens bent met een voorgenomen plan of een voorgenomen besluit van de gemeente, kunt u in sommige gevallen een zienswijze indienen. U kunt hiervoor een digitaal formulier gebruiken.

Dien een zienswijze in met DigiD

Dien een zienswijze in met E-herkenning

Wat is een zienswijze?

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de gemeente. Voorbeelden zijn: ontwerp omgevingsplannen en ontwerp omgevingsvergunningen, voorgenomen besluiten.

Over bijvoorbeeld een ontwerpbesluit van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Deze mogelijkheid staat dan aangegeven onder de bekendmaking van het ontwerpbesluit.
Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. U beschrijft hierin met welke punten van het voorgenomen besluit u het wel of niet eens bent en waarom u het er wel of niet mee eens bent.

Het is niet altijd mogelijk een zienswijze in te dienen tegen besluiten van de gemeente. Of er een zienswijze kan worden ingediend meldt de gemeente als bekendmaking op de landelijke website van de Overheid. U kunt op deze website eenvoudig zoeken en sorteren op postcode of onderwerp.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Als u een zienswijze indient dan weegt de gemeente die mee in het uiteindelijke definitieve besluit. Op het moment dat u een zienswijze indient en op het moment dat er een besluit is genomen, krijgt u altijd bericht over het verdere proces.

Als u een zienswijze op een wijziging van het Omgevingsplan indient, ontvangt u voordat uw zienswijze en het besluit door de gemeenteraad wordt behandeld, een uitnodiging voor een hoorzitting bij de commissie van de raad. U kunt in deze hoorzitting uw zienswijze mondeling toelichten.

Als de gemeente het eens is met uw zienswijze, dan zal in de meeste gevallen een aangepast besluit volgen. Als de gemeente het niet eens is met uw zienswijze, dan blijft het besluit hetzelfde. U ontvangt altijd een onderbouwde reactie op uw zienswijze. Als het definitieve besluit genomen is, en u bent het ook daar niet mee eens, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechter.