8 april 2024 - Stadstafel Klundert

Details van de vergadering
Bevat 8 april 2024 - Stadstafel Klundert
Datum: 08 april 2024 van 20:00 tot 22:30
Locatiedetails:

De Niervaert

Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
   
   
   
   
   

Agendapunten

Op maandagavond 8 april is er weer een algemene stadstafelavond gehouden in de grote zaal van De Niervaert. Deze avonden zijn bedoeld voor alle inwoners die geïnteresseerd zijn in alle plannen en ontwikkelingen in Klundert.

Voorafgaand aan deze stadstafelavond werd de algemene ledenvergadering gehouden van de vereniging Stadstafel Klundert. Dit was een korte maar effectieve vergadering. Het verenigingsjaar 2023 kan positief afgesloten worden.

Stadstafelavond

De stadstafelavond werd geopend door voorzitter Bjorn van Pruijssen. De nieuwe opzet van de vorige Stadstafelavond is dusdanig goed bevallen dat de gemeente deze Klundertse variant ook in andere kernen is toe gaan passen. Ook de reacties van de bezoekers van vorige keer waren heel positief zodat we deze opzet voortaan standaard zullen hanteren. Eerst dus verschillende presentaties en eventuele updates van lopende dossiers, daarna in een aantal kleinere groepen aan tafel en in gesprek met elkaar.

Update door gebiedscoördinator Jeroen Leijdens van de gemeente Moerdijk:

Jeroen heeft een toelichting gegeven op een aantal actuele dossiers. Sommigen zijn wel in beweging anderen helaas (nog) niet. Met name de afhankelijkheid van nieuwe projectleiders voor De Niervaert (inmiddels is die net begonnen) en Westschans (wordt verwacht voor de zomer aangesteld te kunnen worden) springt in het oog als het gaat om de dossiers die stilstaan.
Twee andere noemenswaardige zaken: de appartementen bij het Bolwerk gaan voor de zomer nog in de verkoop en het herstel van de bruggen zal in het komende najaar starten. De Kaaibrug zal als eerste onder handen genomen worden waarna de andere bruggen volgen en vervolgens de herinrichting van het centrum daarop aan zal sluiten.

Toelichting door Marc Mutsaers over de betrokkenheid van de Stadstafel bij de Centrumplannen

De Gemeente Moerdijk wil middels het programma ‘vitale centra’ een impuls geven aan het centrum van Klundert. Klundert is één van de vestingstedensteden van de Zuiderwaterlinie en in die zin vergelijkbaar met steden als Willemstad, Heusden en Grave. Toch heeft Klundert een heel andere status. Om het mogelijk te maken Klundert een vergelijkbare status te geven, zullen we het centrum moeten veranderen teneinde meer mensen, eigen bewoners en toeristen, te verleiden tijd en geld te besteden in ons prachtige stadje.
De Stadstafel Klundert is samen met verschillende andere betrokken burgers, verenigingen en ondernemers, deelnemer van de klankbordgroep die de gemeente hierin bijstaat. We geven input op een brede visie omtrent aanpassingen aan het centrum om bovenstaande mogelijk te maken. Genoemd worden bijvoorbeeld ideeën over uitbreiding van de supermarkt, het aanpassen van functie van het stadhuis en het stadhuisplein, het creëren van een gezondheidscentrum in het centrum en het opzetten van toeristische activiteiten op en langs de Bottekreek. Allemaal zaken die zouden kunnen bijdragen aan het bereiken van deze status.
Opzet is om zo te komen tot een voorkeursscenario en aansluitend een uitvoeringsprogramma. Deze zaken zullen uiteindelijk in brede participatieavonden worden voorgelegd aan geïnteresseerde burgers, verenigingen en ondernemers, die op die avonden ook hun mening mogen delen. Iets van de lange adem dus, maar wel belangrijk genoeg om al op dit moment aan bij te dragen.
Laten we op deze manier Klundert op de kaart zetten en maken tot een stad die gezien móet worden!

PowerPoint Havenbedrijf Moerdijk door directeur Paul Dirix

Directeur Paul Dirix heeft een helder verhaal gehouden over de actuele ‘facts and figures’ van het Havenbedrijf en haar positie in de (inter)nationale zee- en containerhavens. Naast de groeiontwikkeling (denk aan LPM) zijn ook de uitdagingen en opgaven waar het Havenbedrijf voor staat benoemd.
Deze presentatie is op te vragen via email stadstafel@indeklundert.nl.

Presentatie Energie Infraontwikkelingen door Katja de Haan van Gemeente Moerdijk

Project Powerport en de rijksopgave energie infrastructuur vraagt nogal wat van de gemeente. Aan de hand van een PowerPointpresentatie legt Katja uit wat dit allemaal inhoudt.
Over uitdagingen en grote opgaven gesproken; vanuit de energietransitie staat onze gemeente aan de vooravond van diverse grote, nationale ontwikkelingen die veel van onze gemeente zullen gaan vragen. Met name de te verwachten ruimtelijke impact baart hier en daar wel zorgen. Duidelijk is dat de nationale overheid hier de grootste stem in lijkt te hebben en dat niet alles regionaal te bepalen zal zijn.
Ook deze presentatie is op te vragen via stadstafel@indeklundert.nl.

Van gedachten wisselen en vragen stellen

Na de pauze hebben de diverse sprekers en bestuursleden zich verspreid over diverse gesprekstafels en was er gelegenheid om aan die tafels vragen te stellen en van gedachten te wisselen over de diverse besproken onderwerpen van deze stadstafelavond.
Het bleek wederom een succesvolle formule te zijn om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Na een korte terugkoppeling op deze zinvolle informatieve avond werd de avond afgesloten, waarna men onder het genot van een drankje nog even kon napraten over de ontwikkelingen in Klundert.