Wonen

Ondervindt u door uw beperking belemmeringen in uw woning? En komt u er ook met hulp van anderen niet uit? Neem dan contact op met de gemeente Moerdijk. De Wmo consulent van de gemeente kijkt samen met u naar de mogelijkheden.

Kortere periode

Een hulpmiddel die u voor een periode tot 6 maanden nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een rolstoel, kunt u lenen bij een thuiszorgwinkel.

Langere periode

Voorzieningen die u langer nodig heeft (langer dan 6 maanden) kunt u aanvragen bij de gemeente Moerdijk. Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket.

Geen vergoeding

Er zijn middelen die niet meer worden vergoed. Dit zijn middelen die niet alleen voor mensen met een beperking worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld kranen, een toiletpot, wandbeugel, douchestoel (losstaand of aan muur), spa-toilet en drempelhulp. Deze middelen zijn verkrijgbaar in de reguliere markt.

Eigen bijdrage

Voor de meeste voorzieningen of ondersteuning vanuit de Wmo moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. U betaalt nooit meer dan de werkelijke kosten van de ondersteuning of voorziening.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int en stelt deze eigen bijdrage vast. In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Meer informatie vindt u op hetcak.nl.

Leveranciers

De leveranciers die via de Wmo hulpmiddelen leveren zoals een tillift of verrijdbare douchestoel zijn: