Spelregels

Waar moet uw activiteit aan voldoen?

Wij adviseren u tenminste één week van tevoren uw materialen aan te vragen. Bij de uitgifte van de materialen op de Gemeentewerf aan de Parelhoenweg 1 in Klundert ondertekent u een bruikleenovereenkomst.

Voor wie is Moerdijk Leeft! bedoeld? 

Iedere inwoner van de gemeente Moerdijk kan een beroep doen op Moerdijk Leeft! Aanvragen van verenigingen of stichtingen worden ook in behandeling genomen, zolang de activiteit vrij toegankelijk is voor iedereen uit de organiserende wijk, buurt of plaats.

Een belangrijke spelregel van Moerdijk Leeft is dat we alleen materialen uitlenen die bestemd zijn voor activiteiten die worden gesteund door een brede groep buurtbewoners. De activiteit moet dus door de bewoners samen worden georganiseerd en er moet een representatief aantal buurtbewoners aan deelnemen.

Stuur daarom bij uw aanvraag een deelnemerslijst mee. Daarmee voorkomt u een afwijzing van de aanvraag. 

Voorwaarden

  • U levert de geleende materialen schoon en schadevrij in op de afgesproken datum en tijd.  Voor iedere dag dat de materialen te laat worden ingeleverd (zonder tijdige berichtgeving van u), wordt er een boete à € 25,- per dag in rekening gebracht.
  • Indien de materialen naar het oordeel van Moerdijk Leeft niet schoon worden ingeleverd, worden er schoonmaakkosten à € 40,- per uur bij u in rekening gebracht.
  • Tijdens de gebruiksperiode bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beheer en voor het ordelijk gebruik van de materialen. Eventuele schade als gevolg van onverantwoordelijk handelen wordt bij u in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat Moerdijk Leeft u bij het inleveren van de materialen kan verplichten om gezamenlijk met u de geleende materialen op juistheid te controleren. 
  • Moerdijk Leeft is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van de geleende materialen.
  • Moerdijk Leeft biedt geen garantie dat alle door u gereserveerde materialen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.