Asbest verwijderen

Asbest kan zitten in golfplaten, vloerzeil, plafondplaten, afvoerbuizen, daken en schoorstenen en is een schadelijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Aan de verwijdering van asbest zitten daarom regels.

Op de website Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) kunt u zien op welke plekken in huis regelmatig asbest wordt gevonden en meer informatie over asbestverwijdering vinden. 

Heeft u vragen over asbest? Neem dan contact op met de experts van de omgevingsdienst via de Asbesttelefoon

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een sloopmelding.

Asbest laten verwijderen

Wat mag u niet zelf verwijderen?

 • Asbesthoudende toepassingen in of aan een bouwwerk die bedoeld zijn voor uitoefening van een beroep/bedrijf.
 • Asbest meer dan 35m². Dit moet door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd
 • Asbestonderdelen aan een woning die gevaar kunnen opleveren, zoals een schoorsteenpijp

Alle andere asbesthoudende toepassingen moeten door een erkend bedrijf worden verwijderd. Op de website van Ascert vindt u bedrijven die dit werk mogen uitvoeren.

Zelf asbest verwijderen

Het grootste gedeelte van alle asbesthoudende toepassingen moet door een erkend asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden. Als particulier mag u zelf asbest verwijderen, als het gaat om:

 1. Losse asbestgolfplaten op een woning of privégebouw (géén bedrijfsfunctie). De platen moeten geschroefd zijn, dus niet gespijkerd of gelijmd. Alle platen dienen te worden verwijderd. U mag niet in de platen zagen of boren.
 2. De platen zijn niet kapot of verweer.
 3. Het oppervlak van de platen is maximaal 35 vierkante meter.
 4. Losse vloertegels en niet gelijmde vloerbedekking
 5. Losse objecten

Deze stappen moeten tenminste 5 dagen voordat u het asbest verwijdert, doorlopen worden:

 1. Dien een sloopmelding in bij gemeente via het Omgevingsloket
 2. Vermeldt de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de eigenaar in de melding
 3. Geef in de sloopmelding aan wanneer het asbest wordt verwijderd
 4. Voeg foto’s toe van de toepassing en de locatie waar het asbest zich bevindt
 5. Start pas met het verwijderen van het asbest na toestemming van de gemeente 
 6. Haal het gratis verpakkingsmateriaal op bij de Milieustraat, Fuutweg 4, Klundert
 7. Weet u tijdens het indienen van de sloopmelding nog niet precies wanneer de asbestverwijdering gaat plaatsvinden? Informeer de gemeente dan tenminste twee werkdagen voor aanvang van de daadwerkelijke asbestverwijdering over deze datum. Dit kan via het e-mailadres info@moerdijk.nl of via het telefoonnummer 14 0168.

Bekijk de infographic voor handig overzicht van de stappen die u moet doorlopen en tips voor het verwijderen en afvoeren van de asbesthoudende materialen.

Asbest inleveren

Bij het in­le­ve­ren van het as­best­hou­dend ma­te­ri­aal bij de Milieustraat laat u de goedgekeurde melding zien. Aan de melding is een stortbon bevestigd. Als alles akkoord is, dan wordt de stortbon in uw aanwezigheid afgestempeld. U ontvangt hiervan een exemplaar. Het andere exemplaar houden wij voor verwerking van de daarvoor bestemde administratie.