Uitrit of inrit

Voor het aanleggen van een uitrit of inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Aanvragen

Een vergunning vraagt u aan op de website van het Omgevingsloket.

Voorwaarden

Een inrit of uitrit zijn hetzelfde. Voor het gemak gaan we uit van een uitrit.

In de volgende gevallen heeft u een vergunning nodig voor het aanleggen van een uitrit. U wilt:

  • Een uitrit maken naar de weg;
  • Van de weg gebruik maken voor het hebben van een uitrit (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir);
  • Verandering aanbrengen in een bestaande uitrit naar de weg.

De gemeente kan een vergunning weigeren:

  • Ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg.
  • Als de uitrit zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats.
  • Als door de uitrit het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast.
  • Als er sprake is van een uitrit vanuit een perceel dat al door een andere uitrit wordt ontsloten, en de aanleg van de tweede uitrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Indien u bijvoorbeeld een toestemming wenst op een drukke hoofdontsluitingsweg zal de gemeente u die waarschijnlijk weigeren vanwege de verkeersveiligheid.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van de vergunning bedragen € 131,00.

Het aanleggen van een uit- of inrit gaat via een aannemer van de gemeente. De aannemer stelt een offerte op en het is aan de aanvrager om deze te accepteren of niet. De kosten voor de aanleg zijn voor de aanvrager. 

Gerelateerde producten