Uitvoeringsprogramma

Fijnaart is een belangrijke kern binnen de gemeente Moerdijk. Het dorp, dat ooit is ontstaan als agrarisch dorp rond de dijk en de Voorstraat, kent nog steeds een hechte relatie met de omliggende polders.

Het is een landelijk dorp, maar met een centrale ligging en een goede bereikbaarheid. Fijnaart is een belangrijk voorzieningencentrum en vormt het hart van het westelijk deel van de gemeente voor omliggende kernen en buurtschappen. Het aantal voorzieningen in het centrum van Fijnaart loopt al een tijdje terug, waarmee de vitaliteit van het centrum onder druk is komen te staan. Dit is op veel plekken in Nederland zichtbaar. Fijnaart is daarom op zoek naar een nieuw perspectief om het centrum

levendig en de gemeenschap vitaal en verbonden te houden. Het centrum van Fijnaart moet in de toekomst meer zijn dan een aantal winkeltjes, de kerk en horeca alleen: het moet een belangrijke, verbonden ontmoetingsplek zijn en blijven, waar ruimte is voor het verenigingsleven, evenementen, horeca, historie, (dag)winkels, wonen en maatschappelijke voorzieningen. Een dorp met een levendig dorpscentrum met nieuw elan, waar de Fendert weer trots op kan zijn.

Een uitvoeringsprogramma met concrete projecten dat wordt gedragen door de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het centrum van Fijnaart. Het uitvoeringsprogramma moet realistisch zijn (slim prioriteren en combineren van plannen, projecten en budgetten). De start is in 2023 en vaststelling beogen we in Q2 2024.

Doelstellingen

Het uitvoeringsprogramma dient daarmee de volgende doelen:

  • Verbetering van het ondernemersklimaat;
  • Verbetering van het woon- en leefklimaat;
  • Verbetering van de bereikbaarheid;
  • De verblijfskwaliteit voor bezoekers vergroten;

Bekijk het uitvoeringsprogramma Fijnaart