Centrumvisie Klundert

Vanuit het programma ‘vitale centra’ investeert de gemeente in het geven van een impuls aan het centrum in Klundert dat uitnodigt als ontmoetingsplaats met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, culturele en recreatieve functies en evenementen. “De eerste stap is de inventarisatiefase, gevolgd door ontwikkelscenario’s en een participatietraject met onder andere inwoners, verenigingen en ondernemers. Daaruit volgt een voorkeursscenario en aansluitend een uitvoeringsprogramma”, aldus de twee bureaus.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep gevormd met 10-15 sleutelfiguren vanuit onder andere inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, horeca en evenementen uit Klundert. Mensen die actief mee willen denken over de plannen in en buiten de stad. Samen met de klankbordgroep worden ook de brede participatieavonden voorbereid, die eind 2023 en begin 2024 gaan plaatsvinden.

Impuls aan Klundert geven

De planning is om halverwege 2024 het voorkeursscenario door de gemeenteraad vast te stellen. “Belangrijk is bij het opstellen van een ruimtelijk economische visie, en de hierop volgende ontwikkelscenario’s, het overleg met inwoners, ondernemers en verenigingen. We gaan met elkaar een impuls geven aan een vitaal centrum in Klundert! Want het is nodig, daar zijn we het allemaal over eens”, licht wethouder Danny Dingemans toe.