Centrumvisie

De gemeente Moerdijk gaat een dynamische periode tegemoet waarin keuzes moeten worden gemaakt die een belangrijke rol zullen gaan spelen in de toekomstige ontwikkeling van de gemeente en de verschillende kernen.

Eén van deze mogelijke ontwikkelingen is bijvoorbeeld het herstellen van de Roode Vaart als belangrijke waterloop tussen Hollandsch Diep en de Mark, een ontwikkeling die samenhangt met de gewenste verzilting van het Krammer-Volkerak. Het is nog allerminst zeker of de Roode Vaart ook daadwerkelijk in ere zal worden hersteld en op welke manier; de beslissing hieromtrent hangt samen met vele overwegingen die vaak het schaalniveau van de gemeente Moerdijk ontstijgen.

Echter, het herstellen van de Roode Vaart kan met name voor het centrum van Zevenbergen vergaande gevolgen hebben. Sinds het begin van de jaren zeventig is de haven in Zevenbergen gedempt en daarmee is de verbinding tussen het noordelijke deel en het zuidelijke deel van de Roode Vaart afgesneden. De voormalige haven wordt nu gebruikt als winkelstraat, parkeerruimte en marktplaats en heeft in die vorm een belangrijke functionele betekenis voor het voorzieningencentrum. Het herstellen van de haven en daarmee de continuïteit van de Roode Vaart is een inspirerende gedachte voor Zevenbergen, maar kan niet los worden gezien van zaken als de winkelstructuur en bereikbaarheid van het centrum en vraagt derhalve om een integrale toekomstvisie op het centrum als geheel.

Bekijk de centrumvisie Zevenbergen