19 juni: Inloopavond energieprojecten

Geplaatst: 31-5-2023

Nederland stapt over op groene energie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert binnenkort een aantal informatieavonden om u mee te nemen in dit proces. Wilt u meer te weten te komen over vijf van de energieprojecten in de gemeente Moerdijk? Bezoek dan de inloopbijeenkomst in hotel De Borgh in Zevenbergen op 19 juni. U bent welkom tussen 19:00 en 21:00 uur, aanmelden is niet nodig.

Op 19 juni kunt u meer informatie krijgen over onderstaande projecten.

Hoogspanningsverbinding Geertruidenberg-Krimpen of Crayestein

Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt, komt er een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein (bij Dordrecht). Voor het tracé worden diverse mogelijkheden onderzocht. Twee van de mogelijke routes lopen door de gemeente Moerdijk. Het onderzoeksvoorstel voor dit project (‘concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau) ligt ter inzage van 26 mei tot en met 6 juli. U kunt een zienswijze indienen. Op 26 mei plaatst TenneT een uitlegvideo op de projectpagina over de stand van zaken van het project. Deze is te vinden via projecten op de website van Tennet

Net op zee Nederwiek 3

Het aantal windmolenparken op de Noordzee stijgt in een hoog tempo. Om deze duurzame energie aan land te krijgen moeten er ook verschillende netten op zee worden aangelegd, waarbij de stroom via kabels naar land wordt vervoerd. Net op zee Nederwiek 3 is een van deze ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Moerdijk en Geertruidenberg worden concreet onderzocht als plek waar de stroom in de vorm van een ondergrondse kabel aan land kan komen. Bovengronds is een zogenoemd converterstation nodig, waarmee de gelijkstroom wordt omgezet naar wisselstroom, die geschikt is voor het landelijke hoogspanningsnet. Het onderzoeksvoorstel voor dit project (‘concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau) ligt ter inzage van 2 juni tot en met 13 juli. U kunt een zienswijze indienen.

Delta Rhine Corridor

Een samenwerking van internationale bedrijven wil een aantal buisleidingen naast elkaar ontwikkelen voor het ondergrondse transport van stoffen (waterstof, CO2, lpg, propeen, ammoniak aardgas en mogelijk ook gelijkstroom). Het traject loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens. De buisleidingen in het plan lopen ook door de gemeente Moerdijk. De reserveringsstrook voor deze buisleiding is al sinds 2012 in het Rijksbeleid opgenomen, maar is in onze gemeente tot nu toe niet benut. Op vrijdag 26 mei 2023 start de verkenningsfase van de Delta Rhine Corridor met de publicatie van het Voornemen en het voorstel voor participatie. U kunt hierop reageren tot en met donderdag 6 juli 2023. Op 2 juni plaatst het ministerie een online talkshow op de projectpagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services ontwikkelen een landelijk waterstofnetwerk. Onderdeel hiervan is het waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland. Zo kan de industrie ook in deze regio verduurzamen met waterstof. Op sommige plekken moeten er nieuwe leidingen komen. In de gemeente Moerdijk gaat het om het ombouwen van bestaande aardgasleidingen die in de bestaande buisleidingenstraat liggen. Op 11 april 2023 heeft Hynetwork Services in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een webinar uitgezonden. Het webinar is terug te kijken via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

Al geruime tijd werkt TenneT samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding de maximale capaciteit heeft bereikt, terwijl de vraag naar en het aanbod van duurzame stroom toeneemt. Zonder de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan. De vergunningen voor dit tracé worden op dit moment voorbereid. Het tracé loopt door de gemeente Moerdijk.

Meer energieprojecten

Naast de beschreven projecten lopen er nog meer projecten in de gemeente. Moerdijk speelt landelijk en regionaal een belangrijke rol. Door de ligging van onze gemeente, maar ook omdat het zeehaven- en industrieterrein verder moet verduurzamen. Op de pagina 'Energieprojecten' vindt u een overzicht van alle projecten.