Warmteleiding/Amernet

Binnen de Amercentrale wordt elektriciteit opgewekt. Met de warmte die daarbij vrijkomt, worden de woningen in een aantal woonwijken in Breda en Tilburg van warmte voorzien (Amernet).

Voor de vulling van het Amernet onderzoekt de provincie of de levering van warmte van de afvalverbrandingscentrale van Attero of andere restwarmte vanuit industriële bedrijven op industrieterrein Moerdijk mogelijk is.

Dit betekent dat een ondergrondse buisleiding nodig is  om de warmte te vervoeren. Op dit moment wordt onderzocht waar deze buisleiding zou moeten liggen. De eigenaar van het warmtenet (Ennatuurlijk) onderzoekt ook of het gebruiken van geothermie uit de bodem in het gebied tussen haven- en industrieterrein Moerdijk, Breda en Geertruidenberg een mogelijkheid is. Daarvoor heeft het bedrijf een opsporingsvergunning aangevraagd bij het Rijk.