Energieprogramma Moerdijk

We gaan de komende jaren aan de slag om van Moerdijk een duurzame gemeente te maken. Dat is nodig om klimaatverandering te voorkomen. Zo kunnen we hier goed blijven wonen, werken en recreëren. De gemeente Moerdijk heeft daarom een Energieprogramma ontwikkeld.

Hierin staan de doelen voor het verminderen van onze CO2-uitstoot, door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Daarnaast staat in het energieprogramma hoe en met wie we deze doelen willen bereiken. En hoe we inwoners en lokale organisaties helpen om over te stappen op duurzame energie.

Download het Energieprogramma Moerdijk 0.9