Wat is een rechthebbende?

De gemeente registreert een rechthebbende bij een particulier graf. De rechthebbende huurt een graf en heeft zeggenschap over wie begraven mag worden in dit graf. De rechthebbende beslist of de grafrechten wel of niet worden verlengd.