Hoe wordt het verlengen van het grafrecht afgehandeld?

Als de rechthebbende een positief antwoord retour stuurt dan volgt een akte van verlenging. De kosten voor de verlenging van de huur en het onderhoudsrecht voor de begraafplaats worden later via de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) bij de rechthebbende in rekening gebracht.