Hoe wordt het niet verlengen van het grafrecht afgehandeld?

Als de rechthebbende het recht niet wenst te verlengen doet hij daarmee afstand van de grafrechten. Er volgt dan een bevestigingsbrief waarin staat dat de grafrechten niet verlengd worden en het graf geruimd kan worden. De rechthebbende krijgt de gelegenheid om de grafbedekking in eigendom te verkrijgen.