Wat gebeurd er met de grafbedekking als de grafrechten niet meer verlengd worden?

Als de rechthebbende afstand heeft gedaan van de grafrechten, heeft hij de gelegenheid om binnen 3 maanden na verloop van het grafrecht de grafbedekking in eigendom te verkrijgen.
Is de grafbedekking niet opgehaald, dan verwijderd de gemeente de grafbedekking in het voorjaar van het volgende jaar. De grafbedekking wordt vernietigd.