De gegevens van de rechthebbende/belanghebbende zijn gewijzigd, wat moet ik doen?

Een adreswijziging kunt u doorgeven via info@moerdijk.nl.

Bij overlijden van de rechthebbende moet er een nieuwe rechthebbende worden aangewezen. U kunt dit online aanvragen.

Online regelen

Het kan ook schriftelijk naar gemeente Moerdijk, tav begraafplaatsadministratie, antwoordnummer 109; 4760 VN Zevenbergen.  
De gemeente zoekt niet actief naar een nieuwe rechthebbende. Dit heeft te maken met privacybescherming.