Milieuklachten (24 uur per dag)

Als u overlast ervaart (van met name bedrijven) door stank, geluid, bodem- verontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder.

Welke milieumelding hoort waar?

Als u klachten heeft over milieuoverlast, met name veroorzaakt door bedrijven, dan kunt u dit melden bij de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. 

De MilieuKlachtenCentrale behandelt wel

 • overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen (denk aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging)
 • milieuschade veroorzaakt tijdens een incident

Bel de MilieuKlachtenCentrale op 073-681 28 21 of meld digitaal via milieuklachtencentrale.nl

De MilieuKlachtenCentrale behandelt niet

De gemeente gaat over:

Meld deze klachten via het online meldingsformulier van de gemeente. 

 • hondenpoep, zwerfvuil en ongedierte
 • ophalen van huisvuil en groenonderhoud
 • overlast van een (particuliere) open haard, allesbrander, houtkachel of vuurkorf
 • sluitingstijden van horeca
 • parkeerproblemen
 • overlast bij bouw- en sloopwerkzaamheden
 • een illegaal bedrijf in een woonhuis (betreft meestal het bestemmingsplan)
 • overlast van particulieren/ buren (niet zijnde een bedrijf)

De politie gaat over:

Bel 0900-8844

 • openbare orde en overlast van hangjongeren
 • overlast bij afsteken van vuurwerk door particulieren
 • eerste aanspreekpunt voor drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten 
Overige meldingen:
 • overlast in het buitengebied (bv. stropen, wildcrossen, illegale houtkap of afvaldumping): bel Samen Sterk in Brabant (SSiB): 0900-9965432 of www.ssibbrabant.nl.
 • lawaai van vliegtuigen: bel het vliegveld waar die vliegtuigen opstijgen of landen. Bel Defensie voor overlast van militaire vliegtuigen: 0800-022 60 33.
 • (extreme) hinder bij het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen: bel de NVWA: 0900-0388.
 • verkeerslawaai of uitlaatgassen: bel de wegbeheerder. Dit is de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat. Dit staat op de wegbeheerderskaart op rijkswaterstaat.nl.
 • verontreiniging van oppervlaktewater: bel het Waterschap of, bij grotere wateren, Rijkswaterstaat (meldpuntwater.nl).
 • Weet u iets over een criminele (milieugerelateerde) activiteit (denk aan drugslabs/-dumpingen), bel dan 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Meld het via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.


Twijfelt u?

Bij twijfel meld het dan bij de MilieuKlachtenCentrale.