Heeft gemeente Moerdijk ervaring met de opvang van vluchtelingen?

Ja. We vangen sinds maart 2022 Oekraïense ontheemden op. Eerst in verschillende gemeentelijke opvanglocaties. Het afgelopen jaar zijn aan de Schansdijk in Zevenbergen drie woontorens voor Oekraïners gebouwd, waar zij nu wonen.

Tussen juli en oktober 2022 zijn in Zevenbergen in een crisisnoodopvang circa 85 asielzoekers opgevangen.