Kan ik helpen bij de opvang?

In opvanglocaties voor asielzoekers zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten mensen zich belangeloos in voor asielzoekers. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. In sommige gevallen zijn ook spullen welkom. Hoe het COA dit gaat coördineren, komt op een later moment op deze website te staan. Wilt u zich nu al aanmelden, stuur dan een mail naar asielopvang@moerdijk.nl.