Veelgestelde vragen en antwoorden

In deze ‘vragen & antwoorden’ geven we inzicht in de huidige stand van zaken en beantwoorden we veel voorkomende vragen.

Vragen en antwoorden

Moeten Oekraiense vluchtelingen zich ergens melden?

Ja. Oekraïense vluchtelingen kunnen zich melden bij de gemeente. Dat kan sowieso via het contactformulier. Het is goed om zo snel mogelijk een afspraak te maken voor inschrijving in de gemeente (in de BRP). De gemeente kan dan de juiste informatie en ondersteuning bieden.  

Wat als een vluchteling uit Oekraïne niet de Oekraïense nationaliteit heeft?

Als u:

  • op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling was of,
  • op 23 februari 2022 een geldige permanente Oekraïense verblijfsvergunning had, dan valt u onder de tijdelijke regeling Oekraïne.

U wordt ingeschreven in geschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). U komt dan bijvoorbeeld in aanmerking voor opvang in een Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO).

Ik ben vluchteling en wil sporten

U kunt contact opnemen met MeerMoerdijk (www.meermoerdijk.nl). Contactpersoon is Jeroen Strootman jeroen.strootman@senw-moerdijk.nl of 0168 - 32 57 14.

Ik heb een kamer over en wil die graag aanbieden

Indien u een aanbod heeft, adviseren wij u om dit te melden bij Takecarebnb. Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Daarnaast vragen wij u om uw aanbod door te geven via het contactformulier. Dan houdt de gemeente overzicht over waar vluchtelingen worden opgevangen en kunnen we de nodige ondersteuning en informatie aanbieden.  

Ik wil me aanmelden als vrijwilliger. Waar kan dit?

Wil je graag meehelpen als vrijwilliger? Dit wordt geregeld via Surplus. Aanmelden als vrijwilliger kan op werkenbijsurplus.nl/vrijwilligerswerk/ 

Ik wil kleding, medicijnen of andere spullen doneren. Waar kan ik die naartoe brengen?

Indien u spullen wilt doneren voor Oekraïense vluchtelingen in Moerdijk houdt u dan onze website en Facebook pagina in de gaten. Als we spullen nodig hebben doen we daar een oproep.

Ik organiseer een initiatief voor vluchtelingen uit Oekraïne. Wat doet de gemeente om mij daarbij te helpen?

Er zijn geen speciale (subsidie) regelingen voor initiatieven voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vanwege de vele organisatorische uitdagingen en verantwoordelijkheden benaderen wij zelf organisaties voor activiteiten op en rond de gemeentelijke opvanglocaties.  

Wel kunt u gebruik maken van onze bestaande subsidieregelingen. U kunt deze vinden op: Overzicht subsidies | gemeente Moerdijk. Lees daarvoor goed de voorwaarden door voordat u een aanvraag indient. Zo moet een (subsidie) aanvraag altijd via het betreffende digitale aanvraagformulier worden ingediend. Alle aanvragen die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.  

Waarom worden Oekraïners niet opgevangen bij andere vluchtelingen in een asielzoekerscentrum?

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers in afwachting van hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen visumvrij reizen binnen de Europese Unie en hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In meerdere gemeenten openen daarom binnenkort opvangcentra die specifiek bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Asiel aanvragen kan wel, dus er zullen ook Oekraïners in asielzoekerscentra terechtkomen.

Ik heb contact met vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland die om advies vragen. Hoe kom ik aan informatie voor Oekraïners?

Op de website van  VluchtelingenWerk is informatie te vinden voor Oekraïense vluchtelingen. 
RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

Er zijn ook facebookpagina’s waar Oekraieners onderling informatie uit kunnen wisselen; voor Moerdijk kan dat op deze (besloten) Facebookpagina (ook voor gastgezinnen). Er is ook een algemene Facebookpagina voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland

Hoe kunnen Oekraïners medische zorg krijgen?

Via de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Deze regeling geldt voor werkende en niet-werkende vluchtelingen uit Oekraïne die zijn ingeschreven in de BRP en dus in het bezit zijn van een BSN. 

Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven dus geen zorgverzekering af te sluiten. 

Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem.

Voor de RMO betaal je geen zorgpremie en krijg je dus ook geen zorgtoeslag.

De subsidieregeling bij het CAK blijft beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen zonder BSN.

Krijgen Oekraïners leefgeld?

Wilt u meer informatie over leefgeld? Ga dan naar de speciale pagina voor Oekraïners

Hebben Oekraïense vluchtelingen recht op AOW?

Oekraïense vluchtelingen die op dit moment de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, hebben over het algemeen geen recht op AOW. Zij krijgen leefgeld uitgekeerd door de gemeente.

Het is voor Oekraïense vluchtelingen wel mogelijk om AOW op te bouwen. Normaal gesproken kan AOW worden opgebouwd door te wonen of werken in Nederland. Vanwege de tijdelijke verblijfsstatus van Oekraïense vluchtelingen telt het wonen in Nederland niet mee voor de opbouw van AOW. Oekraïense vluchtelingen die op dit moment legaal aan het werk zijn in Nederland en hierbij loonbelasting betalen bouwen wel AOW op. Per gewerkt jaar wordt er 2% AOW opgebouwd.

Wanneer een Oekraïense vluchteling in Nederland AOW heeft opgebouwd en weer in Oekraïne woont bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd dan kunnen de Oekraïense instanties contact opnemen met de Nederlandse instanties om ervoor te zorgen dat de AOW wordt uitgekeerd.

Krijg ik een vergoeding voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen?

Er is geen regeling voor rechtstreekse vergoeding aan gastgezinnen. 

Mijn vereniging / kerk / sportclub wil helpen. Wat kunnen we doen?

De gemeente wil alle kerken en (sport)verenigingen vragen om Oekraïense vluchtelingen die graag willen sporten of aan andere activiteiten mee willen doen gastvrij te ontvangen. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met MeerMoerdijk (www.meermoerdijk.nl).

Als u een aanbod heeft, kunt u dit doorgeven via het contactformulier.

Ik vang Oekraïense vluchtelingen op, maar kan dit maar een beperkte periode doen.

Wij adviseren u om via het contactformulier contact met ons op te nemen. Wij overleggen dan met u over de mogelijkheden.

Hoe zit het met kinderen? Kunnen zij naar school of de kinderopvang

Kinderen die leerplichtig zijn kunnen (moeten) naar school. Dit is in Nederland vanaf 5 jaar, maar vanaf 4 mogen de kinderen al starten. De gemeente heeft met drie basisscholen (voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar) en een middelbare school (voor kinderen vanaf 13 jaar) afspraken gemaakt over het onderwijs voor Oekraïense kinderen.

Komen Oekraïners die langer willen blijven in aanmerking voor een eigen woning?

Wie dat wil kan zich via Klik voor Wonen inschrijven voor een huurwoning; zie https://www.klikvoorwonen.nl/ . Het is daarbij goed te realiseren dat er sprake is van krapte op de woningmarkt. Het zal naar verwachting lastig zijn op korte termijn een eigen (huur)woning te vinden.

Is een Oekraïens rijbewijs geldig in Nederland?

Zie de website van de RDW over rijbewijzen die zijn afgegeven in een ander land dan een EU-EVA-lidstaat. Tip: vraag wel na bij uw verzekeraar hoe het met de dekking zit.

Wat als Oekraïners vertrekken uit de gemeente naar het buitenland?

Wanneer Oekraïeners verhuizen uit de gemeente naar het buitenland, dienen zij dit door te geven via het emigratieformulier