Hoe zit het met kinderen? Kunnen zij naar school of de kinderopvang

Kinderen die leerplichtig zijn kunnen (moeten) naar school. Dit is in Nederland vanaf 5 jaar, maar vanaf 4 mogen de kinderen al starten. De gemeente heeft met drie basisscholen (voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar) en een middelbare school (voor kinderen vanaf 13 jaar) afspraken gemaakt over het onderwijs voor Oekraïense kinderen.

De basisscholen die onderwijs gaan bieden zijn de Toren (Zevenbergen), De Springplank (Fijnaart) en de Sint Jozefschool (Noordhoek). Het Marklandcollege (Zevenbergen) biedt onderwijs aan de middelbare school.

Dit kan sinds 21 maart. De kinderen die bij ons bekend zijn, zijn benaderd en krijgen onderwijs. Vangt u kinderen op, maar bent u nog niet benaderd of gaan de kinderen niet naar school? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier; het is fijn als u daarbij de namen, leeftijden en (opvang)adressen van de kinderen vermeld. Wij zullen zorgen voor het juiste inschrijfformulier voor onderwijs.

Wij bieden geen vergoeding of voorrang voor kinderopvang voor Oekraïense vluchtelingen. Alleen als hier een (medische) noodzaak toe is kan de aanvraag voor kinderopvang volgens de reguliere wegen doorlopen worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina Kinderopvang en Peuteropvang / Voorschools aanbod.

Heeft u concrete vragen, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier