Komen Oekraïners die langer willen blijven in aanmerking voor een eigen woning?

Wie dat wil kan zich via Klik voor Wonen inschrijven voor een huurwoning; zie https://www.klikvoorwonen.nl/ . Het is daarbij goed te realiseren dat er sprake is van krapte op de woningmarkt. Het zal naar verwachting lastig zijn op korte termijn een eigen (huur)woning te vinden.