Gemeentewapen en -vlag

Het wapen en de vlag van de gemeente Moerdijk verwijzen duidelijk naar de gemeenten, waaruit Moerdijk ontstaan is. De gebruikte schuinkruisen (minder juist ook Andrieskruisen genoemd) kwamen al voor in de wapens van Zevenbergen, Klundert en Willemstad. De doorboorde ruiten (maliën) refereren voornamelijk aan de wapens van de voormalige gemeenten Fijnaart en Heijningen en Standdaarbuiten.

Door de vlakverdeling kunnen de wapentekens worden toegepast op een ondergrond, die een historisch verantwoorde kleur heeft. In het wapen is dan ook de voorkeur gegeven aan rode schuinkruisjes op een zilveren veld. Deze kleurencombinatie vindt zijn basis in het oudste wapen, dat van Zevenbergen. De maliën zijn in zilver op groen voorgesteld. Zij vormen het meest opvallende onderdeel van de wapens van Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Méér dan zilveren schuinkruisen op rood geven zij aan dat dit deel van het gebied tot het Markiezaat van Bergen op Zoom heeft behoord. In de wapens van de voormalige gemeenten waren de maliën soms van goud; een minder juiste variant die met name sinds de achttiende eeuw voorkwam.

Gemeentewapen MoerdijkBij een samenvoeging is het gebruikelijk de wapenkroon te ontlenen aan de meest “rijke” kroon, die het wapen van één van de voormalige gemeenten dekt. In deze gemeente is dat de kroon van het wapen van Willemstad. Het schild van Moerdijk wordt daarom gedekt door een gouden kroon van vijf bladeren. In overdrachtelijke zin kan de kroon daardoor ook verwijzen naar de vijf gemeenten, die in de nieuwe gemeente zijn samengevoegd. Wij zien de kroon als een symbool van gemeentelijke autonomie.

Officiële omschrijving gemeentewapen

Doorsneden;
I: In zilver drie schuinkruisjes van keel;
II: In sinopel drie maliën van zilver, een schildzoom, geblokt van sabel en goud.
Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.

Officiële omschrijving gemeentevlag

Twee even hoge banen, van wit en groen, met een lengte van eenderde en vier even hoge banen van zwart en geel, met een lengte van tweederde van de vlaglengte. In de witte baan is een rood schuinkruisje geplaatst en in de groene baan een witte malie, beide figuren met een hoogte van tweevijfde van de vlaghoogte.

Gebruik gemeentewapen en -logo door derden

Vlag gemeente MoerdijkVoor het gebruik van het gemeentewapen moet vooraf toestemming worden gevraagd aan het gemeentebestuur (het college van burgemeester en wethouders). Zij kunnen aan het gebruik voorwaarden verbinden. In ieder geval is het zo dat door het gebruik van het wapen niet de indruk mag worden gewekt dat het evenement / product waarbij het wapen wordt gebruikt, onder verantwoording van de gemeente valt.