Bewijs van Nederlanderschap

Soms heeft u voor een bepaald beroep een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dat is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Aanvragen

Digitaal

U kunt het bewijs van Nederlanderschap digitaal aanvragen.

Aan de balie in het gemeentehuis

U kunt het ook persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Meenemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • In geval van machtiging:
  • schriftelijke machtiging;
  • een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde;
  • een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Voorwaarden

U kunt dit uittreksel alleen verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Om een bewijs van Nederlanderschap te kunnen krijgen moet u:

 • De Nederlandse nationaliteit hebben;
 • Ingeschreven staan bij de gemeente.

Wie kan het bewijs van Nederlanderschap aanvragen:

 • Uzelf;
 • Ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen onder de 16 jaar;
 • Curatoren, voor personen die onder curatele staan;
 • Iemand die u gemachtigd heeft.

Welke gegevens staan er op het uittreksel?

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Op het bewijs staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Hiermee kunt u uw Nederlandse nationaliteit aantonen. Dit kan handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

Wanneer heeft u het nodig?

Een bewijs van Nederlanderschap kan van u gevraagd worden als u naar het buitenland verhuist of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wenst te komen (zoals functies in openbaar bestuur).

Niet ingeschreven in Nederland?

Staat u niet ingeschreven in Nederland, dan kunt u een Bewijs van Nederlanderschap aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont.

Kosten

Digitale aanvraag € 5,25.
Mondeling of schriftelijke aanvraag € 7,75.

Wij verzoeken u met pin te betalen.